Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

AMATORSKI ZESPÓŁ SPIEWACZY Z SOLCY WIELKIEJ


 

Zespół ten powstał w 1995 roku. Instruktorem do maja 2009 roku był Pan Zenon Wójcik. Od sierpnia 2009 roku był Pan Bogusław Marciniak, natomiast od maja 2017 roku jest Pan Paweł Ladorucki

Udział w wielu przeglądach zespołów śpiewaczych, imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Panie uczestniczyły również w Dożynkach Prezydenckich
w Spale.Uhonorowany odznaczeniem "Zasłużony dla Gminy Ozorków".