Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

AMATORSKI ZOESPÓŁ ŚPIEWACZY


Zespół powstał w 1975 roku. Instruktorem jest Pan Leszek Kaczmarek.

Najstarszy zespół śpiewaczy województwa łódzkiego. Niezliczona ilość nagród na przeglądach i festiwalach twórczości ludowej. Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Nagroda Sejmiku Samorządowego województwa łódzkiego. Uhonorowany odznaczeniem "Zasłużony dla Gminy Ozorków".

W dniu 19 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie Zespół wziął udział w przeglądzie artystycznym zespołów i kapel seniorów zat. „Czar Jesieni”, który odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Burmistrza Miasta Głowna.