Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz@wp.pl 

A A A

SOLCA

 

Zespół ten powstał w 1995 roku. Instruktorem od 2021 r. jest Pan Zenon Wójcik. Udział w imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Panie uczestniczyły również w Dożynkach Prezydenckich

w Spale. Uhonorowany odznaczeniem "Zasłużony dla Gminy Ozorków".