Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz@wp.pl 

A A A

TYMIENICA

 

Amatorski Zespół Śpiewaczy z Tymienicy działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu od 1994r. Instruktorem zespołu od 27 lat jest p. Stanisław Malanowski. Od 2003r. akompaniuje Kapela Ludowa „Wuja Stasia”. Zespół wraz z Kapelą czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy Ozorków. Występują na imprezach gminnych i powiatowych, dożynkach oraz lokalnych uroczystościach.

W 2009 roku uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Gminy Ozorków”.