Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz@wp.pl 

A A A

KRAJEWSKI

 

Kapela Ludowa „Andrzeja Krajewskiego” powstała w 2000 roku i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu. Jest to Kapela stylizowana. Jej repertuar zaczerpnięty z folkloru regionu łęczyckiego jest opracowywany artystycznie przezKierownika Kapeli Pana Andrzeja Krajewskiego w sposób nieodbiegający od wiejskiej tradycji i autentyczności. Są laureatami Międzywojewódzkich Przeglądów Kapel Ludowych w Bedlnie. Od 20 lat solistką Kapeli jest p. Elżbieta Kaczmarek. Kapela koncertuje na imprezach powiatowych i gminnych. W 2008r. Kapela zajęła I miejsce w organizowanym VIII Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych w Bedlnie. W dniu 17 maja 2009 Kapela wzięła udział w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych, zajmując III miejsce.

W 2012r. Kapela zajęła III miejsce biorąc udział w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniora w Łęczycy.