Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz@wp.pl 

A A A

Pan Tadeusz Kubiak urodził się 11.10.1923r. w Mchowicach gm. Piątek. Od dziecka przejawiał zamiłowanie do muzyki. Jego
pierwsze skrzypce były ręcznie wykonane, pozbijane gwoździkami, z naciągniętymi drutami zamiast strun. Kiedy miał 10 lat
ojciec kupił P. Tadeuszowi pierwsze , prawdziwe skrzypce tzw. „trzyćwierciówki”. Pierwszym nauczycielem P. Kubiaka był
„słuchowiec” Stefan Szczerbacki z Łodzi. Kiedy był trochę starszy pobierał nauki u organisty w Górze św. Małgorzaty.
Marzenia o tym aby mieć własną kapelę ludowa przerwała wojna. Po wojnie założył własną kapelę i zaczęły się dla niego
długie lata muzykowania, zwłaszcza po weselach. Przez 15 lat grał z harmonistą P. Czesławem Domańskim, następnie
Kazimierzem Stajudą, który jednak po pewnym czasie wycofał się, podobnie jak wielu innych wiejskich muzykantów.
Zmieniła się muzyczna moda, skład instrumentalny. Skrzypce stawały się coraz mniej popularne. Modne stały się
instrumenty dęte. Przez kilka lat P. Tadeusz grał jeszcze sporadycznie z P. Czesławem Kowalczykiem, później z zięciem
Andrzejem Krajewskim. Wychował wielu uczniów, którym przekazał własne umiejętności muzyczne. W wieku 71 lat przy GOK
w Leśmierzu stworzył kapelę ludową. Był to rok 1994. Kapelę tworzą panowie: T. Kubiak – skrzypce, Paweł Ladorucki –
harmonia 3 rzędowa i od roku na bębnie gra Andrzej Dobierzewski. Autentyczna kapela ludowa „T. Kubiaka” szybko zaczęła
zdobywać główne nagrody na różnego rodzaju Przeglądach Międzywojewódzkich, Festiwalach Folklorystycznych. Bardzo
żywo uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy i województwa łódzkiego. W roku 2003, w swoje 80 urodziny P. Kubiak
otrzymał od wójta gm. Ozorków odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Ozorków”. 27 czerwca 2004r. P. Kubiak został laureatem
głównej nagrody „Baszty” na 38 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Na festiwalu
wystąpił w kategorii solista – instrumentalista. W tym samym roku otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla
Kultury Ludowej”. Nagrodę przyznał P. Kubiakowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a jej wręczenie miało miejsce na
31 Przeglądzie Dorobku Twórców Ludowych i Popularyzatorów Kultury Ludowej w Przysusze k. Radomska. Z pośród 168
wniosków z całej Polski wyłoniono tylko 18 laureatów. Wśród nich jako skrzypek – instrumentalista nagrodę otrzymał P.
Tadeusz Kubiak. Rok później P. Kubiakowi na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
przyznano Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. P. Kubiak odebrał medal z rąk Marszałka Województwa
Łódzkiego Stanisława Witaszczyka na uroczystości Inauguracji Sezony Kulturalnego w Teatrze Wielkim w Łodzi. W roku 2008
P. Kubiak ponownie wziął udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Tym razem
zaprezentował swoja kapelę ludową. Kapela „T. Kubiaka” zdobyła I miejsce. Kapela, której kierownikiem jest P. Kubiak
zdobywa corocznie pierwsze miejsca na Międzywojewódzkich Przeglądach Kapel Ludowych w Bedlnie oraz Spotkaniach
Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka” w Sieradzu. Spotkania w Sieradzu odbywają się pod
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Sieradzu P. Kubiak startuje również w kategorii solista –
instrumentalista zajmując corocznie I miejsce.
Dnia 28 kwietnia skrzypek Tadeusz Kubiak koncertował w Warszawie na Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”. Festiwal
odbywał się w dniach od 25.04.2011 do 30.04.2011 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i był
zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Tadeusz Kubiak został zaproszony na
Festiwal jako jedyny polski skrzypek.
Jego 20 minutowy koncert był doskonałą okazją do zaprezentowania dawnych, zapomnianych utworów regionu łęczyckiego.
Nasz skrzypek wystąpił tego dnia w Warszawie pomiędzy koncertami tak znanych orkiestr jak Notre Orchestre de Pologne -
„Polnische Musik” oraz Kwadrofonik w wykonaniu którego publiczność wysłuchała współczesnych interpretacji mazurków
Szymanowskiego.
Dnia 11 maja 2012 r. nasz skrzypek Tadeusz Kubiak koncertował w Teatrze Wielkim w Warszawie w ramach czwartej edycji
Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata 2012”. Festiwal po raz pierwszy objął swoim honorowym patronatem
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Pan Tadeusz wystąpił z grupą 20 najlepszych muzyków ludowych.
Polski grających na różnych instrumentach oraz jako solista – instrumentalista
W dniach 14 – 16 października nasz znakomity skrzypek Tadeusz Kubiak wyjechał do Warszawy, w celu poprowadzenia
warsztatów gry na skrzypcach, w ramach „Szkoły Mistrzów Tradycji”. Warsztaty muzyki tradycyjnej były współfinansowane z
programu Instytutu Muzyki i Tańca a ich organizatorem było Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Pan Tadeusz
Kubiak już po raz drugi zaistniał w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Pierwszy raz, w miesiącu kwietniu został
zaproszony na Międzynarodowy Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”. Swoją grą na skrzypcach muzki ludowej naszego
regionu zrobił niesamowite wrażenie na uczestnikach festiwalu. O Festiwalu i naszym skrzypku ukazał się artykuł napisany
przez Andrew Cronshaw w numerze brytyjskiego „Roots Magazine”. Nasz ludowy muzyk jest niekwestionowanym mistrzem
skrzypiec i dlatego po raz drugi został zaproszony do Warszawy w miesiącu październiku, aby tym razem poprowadzić
warsztaty instrumentalne. Pan Tadeusz uczył profesorów i studentów szkół muzycznych techniki gry muzyki typowo ludowej.