Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz@wp.pl 

A A A

ORKIESTRA DĘTA O.S.P W SOLCY WIELKIEJ

Tradycja orkiestr dętych w Solcy Wielkiej sięga XIX wieku. Pierwsza powstała w 1890 roku i działała do 1914 roku. Była to orkiestra parafialna. Wybuch I wojny światowej i skonfiskowanie instrumentów przez okupanta spowodował po 24 latach działalności jej rozpad. Następna orkiestra powstała z chwilą założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w 1925 roku i działała do 1940. Wydarzenia II wojny światowej spowodowały następny rozpad orkiestry. Obecna obchodząca w 2015 roku jubileusz 50-lecia, powstała w 1965r.
W orkiestrze dętej zawsze grali tylko strażacy. Kapelmistrzem orkiestry w latach 1965-70 był p. Antonii Jagodziński, który prowadził jednocześnie dętą w Ozorkowie i Modlnej. Od 1970 do 1993r. opiekował się nią solecki organista p. Jan Kruk. Po jego śmierci, w latach 1993-2006r. orkiestra działała samodzielnie, bez kapelmistrza. W 2006 roku opiekę nad nią przejął Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu. Orkiestrę poprowadził instruktor artystyczny naszego ośrodka p. Zenon Wójcik, który jest jej kapelmistrzem do dnia dzisiejszego. W 2014 roku, na wniosek Wójta Gminy Ozorków Pana Władysława Sobolewskiego na dożynkach gminno-parafialnych w Leśmierzu orkiestra została uhonorowana odznaką "Zasłużony dla Gminy Ozorków". W 2011 roku z projektu unijnego zakupiono orkiestrze 9 nowych instrumentów. Dęta działa obecnie w 17 osobowym składzie. W jej szeregach jest również młodzież. Orkiestra wiele lat temu brała czynny udział w pochodach 1-majowychw Ozorkowie i Łęczycy. Grywała na strażackich ślubach i pogrzebach oraz na uroczystościach "Walk nad Bzurą" w Solcy Wielkiej. Od 2006 roku uświetnia swoimi występami festyny, dożynki gminno-parafialne oraz wszystkie uroczystości patriotyczno-religijne na terenie naszej gminy. W swoim repertuarze mają coraz więcej utworów muzyki rozrywkowej i dlatego często koncertują na różnego rodzaju imprezach. Pan Zenon Wójcik w latach siedemdziesiątych był muzykiem w Wojskowej Orkiestrze Garnizonowej w Łodzi. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu orkiestr dętych.