Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

AMATORSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z TYMIENICY


Amatorski Zespół Śpiewaczy z Tymienicy działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu od 1994r. Instruktorem zespołu od 22 lat jest p. Stanisław Malanowski. Od 2003r. paniom na występach akompaniuje Kapela Ludowa „Wuja Stasia”. Zespół wraz z Kapelą czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy Ozorków. Występują na imprezach gminnych i powiatowych, dożynkach oraz lokalnych uroczystościach. Zespół Śpiewaczy i Kapela byli kilkukrotnie laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Ozorkowie. W 2009 roku uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Gminy Ozorków”.

W dniu 19 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie Zespół wziął udział w przeglądzie artystycznym zespołów i kapel seniorów zat. „Czar Jesieni”, który odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Burmistrza Miasta Głowna,.

W dniu 9 lutego 2013r. Amatorski Zespół Spiewaczy z Tymienicy wziął udział w Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych zajmując III miejsce.