Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

CENTRUM KSZTAŁCENIA

     
     

 

Głównym założeniem projektu jest podnoszenie kwalifikacji osób, które mają ograniczony dostęp do nowoczesnych metod nauczania jakim jest między innymi e-learning. Głównie projekt jest skierowany do społeczności zamieszkującej tereny wiejskie. Nasze centrum jest wyposażone w 10 stanowisk komputerowych na których dostępna jest biblioteczka multimedialna w postaci różnego rodzaju encyklopedii multimedialnych, słowników. Uzupełnieniem tego jest szybkie łącze szerokopasmowe, za pomocą którego można szybko znaleźć odpowiedź na nurtujące Państwa pytania i wątpliwości. Pomocą służą również pracownicy Centrum Kształcenia.

Główną metodą nauki jest tzw. e-learning, który polega na przekazywaniu wiedzy za pośrednictwem sieci Internet, prezentacji multimedialnych. Dzięki wykorzystaniu bogatego potencjału mediów elektronicznych, skuteczności nowych form przekazu informacji niezależnie od miejsca i czasu przebywania każdy petent może skorzystać z kursów wtedy kiedy ma na to ochotę.

Z inicjatywy Wójta Gminy Ozorków w Gminnym Ośrodku kultury w Leśmierzu od miesiąca stycznia funkcjonuje Centrum Kształcenia w ramach projektu "Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich ". Od miesiąca stycznia do końca sierpnia bieżącego roku placówka była finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast od miesiąca września 2008 r. została w całości przekazana Samorządowi naszej gminy, który będzie finansował i utrzymywał w niezmienionej formie przez następne 5 lat. Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększenie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji. Do momentu przekazania Centrum Kształcenia Samorządowi naszej gminy odwiedziło placówkę blisko 1600 osób z terenu całej gminy co zostało udokumentowane w dzienniku jednostki. Blisko 150 osób rozpoczęło wybrane przez siebie kursy na platformie edukacyjnej. Połowa z nich otrzymała zaświadczenia o ukończonych kursach. Z przyjemnością zapraszamy do naszego Centrum Kształcenia w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Zapraszamy do odwiedzania naszej placówki oraz do poszerzania swojej wiedzy, poprzez dostępne kursy na platformie edukacyjnej.

Serdecznie zapraszamy

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, w tym nowoczesnych technologii informatycznych jest jednym z podstawowych czynników wywołujących intensywne zmiany niemal we wszystkich dziedzinach. Zachodzący we współczesnym świecie szybki postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów powoduje, że otoczenie w jakim żyjemy podlega ogromnym przeobrażeniom. Zmieniają się również modele i metody nauczania. Jedną z nowoczesnych, coraz bardziej powszechnych metod nauczania jest właśnie e-learning, inaczej edukacja lub nauczanie na odległość lub edukacja wirtualna.

E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za pośrednictwem sieci (np. poprzez standardową przeglądarkę internetową). Dzięki wykorzystaniu bogatego potencjału mediów elektronicznych, skuteczności nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka jest dziś możliwa i dostępna dla każdego, w niemal każdym miejscu (wystarczy komputer z podłączeniem do Internetu) i w dowolnym czasie. Ponieważ zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych umożliwia łatwy i szybki przekaz nie tylko teorii (opisy, instrukcje, prezentacje, streszczenia, wykłady, artykuły, itp.) ale również dźwięków (głos) i obrazów (filmy, animacje, grafika), samo szkolenie, pomimo swojego niecodziennego jeszcze charakteru, może okazać się naprawdę interesujące a zdobywanie wiedzy "na odległość" - bardzo proste i przyjemne.

W czasach prężnie rozwijającej się gospodarki, wzrastającej konkurencyjności rynków oraz zintensyfikowanej promocji przedsiębiorczości, podejmowanie działań rozwijających strukturę społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy jest sprawą priorytetową. "Wirtualna szkoła" stanowiąc nowy wymiar edukacji i będąc zasadnym oraz wartościowym uzupełnieniem klasycznego nauczania stacjonarnego w pełni wpisuje się w takie działania.

Szkolenia metodą e-lerning dostarczają wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest indywidualizacja procesów nauczania i uczenia się poprzez dostosowanie poziomu trudności przekazywanych treści do poziomu wykształcenia i wiedzy osób szkolonych oraz dzięki temu bardziej efektywne podnoszenie ich kwalifikacji. Wśród innych zalet e-learningu można wymienić obniżenie kosztów edukacji i jej upowszechnienie, zwiększenie możliwości samokształcenia, wysoką i niezmienną, powtarzalną jakość szkoleń, możliwość wielokrotnego odtwarzania zajęć, poszczególnych lekcji (modułów) czy też ćwiczeń, adekwatnie do potrzeb i umiejętności osób szkolonych. Ponadto każdy uczestnik wirtualnego szkolenia może liczyć na sprawiedliwą, zupełnie obiektywną ocenę wyników swojej pracy i poziomu posiadanej wiedzy (oceny dokonuje komputer na podstawie ściśle określonych kryteriów).

Skuteczność uczenia się "na odległość" zależy jednak przede wszystkim od poziomu motywacji osoby szkolonej i chęci pogłębiania przez nią swojej wiedzy, jej systematyczności i samodzielności oraz odpowiednich, przynajmniej podstawowych umiejętności obsługi komputera i Internetu.

 

 

źródło: www.wioskainternetowa.pl