Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

PRZEGLĄDY ARTYSTYCZNE SZKÓŁ GMINY OZORKÓW


 

Przegląd Artystyczny

Szkół w 2012 roku 

 

Przegląd Artystyczny

Szkół w 2016 roku 

 

Przegląd Artystyczny

Szkół w 2017 roku