Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

WRĘCZENIE ZŁOTEGO MEDALU "GLORIA ARTIS"


3 lutego br. w Urzędzie Gminy Ozorków miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W gabinecie Wójta Tomasza Komorowskiego Marszałek Województwa Łódzkiego p. Witold Stępień odznaczył Złotym Medalem „ Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” naszego muzyka ludowego p. Tadeusza Kubiaka. Dla przypomnienia należy dodać, że medal przyznał p. Tadeuszowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Piotr Gliński na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, przy rekomendacji Łódzkiego Domu Kultury. Nasz dostojny laureat odbierał również gratulacje do osób towarzyszących Panu Marszałkowi tj. od Wójta Tomasza Komorowskiego i Doradcy Wójta Dariusza Figasińskiego oraz dyr. GOK Mirosławy Walc.

WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA


Z inicjatywy Janusza Prusinowskiego oraz członków środowiska polskiego Domu Tańca w 2010 roku powstał Festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Festiwal odbywa się 2 razy w roku. Głównym celem tych spotkań jest promocja polskiej tradycyjnej muzyki oraz tańców w formach niestylizowanych.

PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ "SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE ZGIERSKIM"


W dniu 16 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu odbyła się wystawa malarska zat. Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – Spotkajmy się w Powiecie Zgierskim”. Jednym z współorganizatorów był również nasz ośrodek kultury. Pomysłodawcą i organizatorom projektu, który rozpoczął się 9 lat temu jest p. Andrzej Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Jest to aktualnie największy projekt malarski w Polsce, który zgromadził kolekcję ponad 600 obrazów. Co roku grupa artystów z całej polski oraz z zagranicy, przyjeżdża na tydzień do wybranej wcześniej miejscowości w danym powiecie i maluje interesujące miejsca: pejzaże, architekturę zabytkową i współczesną, motywy charakterystyczne dla danej gminy, czyli to, co według nich jest warte uwiecznienia na płótnie. W tym roku 30 malarzy, wśród nich tak wybitni jak profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – p. Leszek Misiak, profesor Historii Sztuki i projektowania graficznego z Francji – p. Stanisław Wójcikowski, artystka z Toronto w Kanadzie – p. Maryla Violetta Kwiatkowska, od 4 do 10 lipca zakwaterowani byli w Dobieszkowie – gmina Stryków.
Oprócz 30 malarzy stacjonarnych, powiat zgierski malowało 40 artystów zamieszkałych na terenie gmin i miast naszego powiatu. Z naszej gminy była to p. Elżbieta Łuniewska. Ogółem powstało 70 obrazów.

JUBILEUSZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH


W dniu 19 listopada 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesmierzu odbyła się uroczystość "50 lat minęło" Kół Gospodyń Wiejskich. Związana ona była ze 150 leciem istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Ozorków Pan Tomasz Komorowski, Sekretarz Urzędu Gminy Pan Witold Kosmowski, Skarbnik Urzędu Gminy Pani Małgorzata Domańska, Przewodniczący Rady Gminy Ozorków Pan Waldemar Szcześniak, Prezes RZKRiOR Pan Krzystof Banasiak, Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Pani Zofia Wąsicka, Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Ozorków Pani Małgorzata Kowalska, Kierownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Anna Dąbrowska, sołtysi i radni Gminy Ozroków, delegacje 16 Kół Gospodyń Wiejskich z tenenu naszej gminy oraz publiczność.

140 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEŚMIERZU


W dniu 6 czerwca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu odbył się jubileusz 140-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej z Leśmierza. Na uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta O.S.P. z Solcy Wielkiej wykonując: "Orkiestry Dęte", "Arizonę", "Johny Dixie" oraz "Długą ulicę".