Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

KAPELA LUDOWA "ANDRZEJA KRAJEWSKIEGO"


Kapela Ludowa „Andrzeja Krajewskiego” powstała w 2000 roku i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu. Jest to Kapela stylizowana. Jej repertuar zaczerpnięty z folkloru regionu łęczyckiego jest opracowywany artystycznie przez Kierownika Kapeli Pana Andrzeja Krajewskiego w sposób nieodbiegający od wiejskiej tradycji i autentyczności. W swojej kategorii zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Są laureatami Międzywojewódzkich Przeglądów Kapel Ludowych w Bedlnie. Od 17 lat solistką Kapeli jest p. Elżbieta Kaczmarek. Kapela koncertuje na licznych imprezach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

W 2008r. Kapela zajęła I miejsce w organizowanym VIII Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych w Bedlnie

W dniu 17 maja 2009 Kapela wzięła udział w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych, którego organizatorami byli:

  • Urząd Gminy Bedlno,
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu,
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Oddział w Bedlnie

 

Jury w składzie:

  • Jan Łuczkowski - dr etnomuzykologii, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
  • Przemysław Hachorkiewicz - muzyk, kierownik Ośrodka Muzycznego ŁDK
  • Jan Kondratowicz - pedagog muzyki, wykładowca w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu,

przyznało III nagrodę.

29 sierpnia 2009r. na Ogólnopolskich Targach Rolnych „Rol–Szansa” w Piotrkowie Trybunalskim z programem artystycznym wystąpiła Kapela Ludowa „Andrzeja Krajewskiego”. Występ kapeli dedykowany został Ministrowi Rolnictwa, który był honorowym gościem Targów Rolnych.

W dniu 27 października 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie odbyła się „Gala Piosenki Biesiadnej” Gala miała charakter powiatowego przeglądu. Kapela ludowa „Andrzeja Krajewskiego” wzieła udział w tej uroczystości zajmując II miejsce.

Dnia 20 lutego 2010r. Kapela wzieła udział w Miedzypowiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych zat.: „Komu piosenkę komu” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie. Przegląd miał charakter konkursowy. Każdy wykonawca przygotowuje dwa utwory o dowolnej tematyce, nie przekraczającej czasowo 10 min.

W 2012r. Kapela zajęła III Nagroda biorąc udział w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniora w Łęczycy