Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

KAPELA LUDOWA "KUMOTRY"


Kierownikiem kapeli jest pan Bogusław Marciniak