Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

KAPELA LUDOWA "WUJA STASIA"


Kapela powstała w 2003 roku.

Kierownikiem kapeli jest Pan Jerzy Świątczak

Jest to kapela stylizowana. Na przeglądach i festiwalach zajmuje czołowe miejsca. Repertuar kapeli to głównie utwory regionu łęczyckiego.

W dniu 17 maja 2009 Kapela wzięła udział w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych, którego organizatorami są:

  • Urząd Gminy Bedlno,
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu,
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Oddział w Bedlnie

 

Jury w składzie:

  • Jan Łuczkowski - dr etnomuzykologii, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
  • Przemysław Hachorkiewicz - muzyk, kierownik Ośrodka Muzycznego ŁDK
  • Jan Kondratowicz - pedagog muzyki, wykładowca w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu,

przyznało III nagrodę.

W dniu 19 września 2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie Kapela wzieła udział w przeglądzie artystycznym zespołów i kapel seniorów zat. „Czar Jesieni”, który odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Burmistrza Miasta Głowna,.

Dnia 20 lutego 2010r. Kapela wzieła udział w Miedzypowiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych zat.: „Komu piosenkę komu” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie. Przegląd miał charakter konkursowy. Każdy wykonawca przygotowuje dwa utwory o dowolnej tematyce, nie przekraczającej czasowo 10 min.

W 2012r. Kapela zajęła III Nagrodę w XIX Między powiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Ozorkowie