Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

GENEZA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W CEDROWICACH PARCELI


 Nasze KGW powstało w 1968 roku i należało do niego 57 członkiń. Pierwsza Przewodniczącą koła była nieżyjąca już Sabina Królak. Od 1983 roku funkcję pełniła Marianna Sawicka. Rok później został zakupiony elektryczny magiel i szatkownica do krojenia kapusty. Był to pierwszy magiel w naszej gminie i okolicach. Z tych usług pozyskiwałyśmy fundusze na różnego rodzaju imprezy oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Jedynym problemem w tamtych latach był brak świetlicy. Zebrania i spotkania członkiń odbywały się w prywatnych domach. Nie przeszkadzało nam to w prowadzonej przez nasze KGW aktywnej działalności. Organizowane były szkolenia pieczenia i gotowania, kursy urządzania ogródków przydomowych. Brałyśmy udział w konkursach „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”. Z pieniędzy, które nadal zarabiałyśmy z świadczenia usług został wybudowany na wsi przystanek autobusowy dla naszych dzieci dojeżdżających do szkoły. Przekazałyśmy również od naszego koła spora sumę na budowę pomnika Matki Polki. W 1991 roku nasza przewodnicząca zrezygnowała ze swojej funkcji, a przejęła ją koleżanka Teresa Nowińska. Po następnych czterech latach znów nastąpiła zmiana i przewodniczącą została Genowefa Mikołajczyk. Przy końcu lat 90 nasze członkinie utworzyły Amatorski Zespół Śpiewaczy. Najpierw śpiewałyśmy z koleżankami z KGW w Tymienicy i tam dojeżdżałyśmy na próby. Później kiedy na wsi była już świetlica, oddzieliłyśmy się, tworząc własny zespół. Od chwili kiedy na wsi działała świetlica, nasza działalność bardzo się ożywiła. Nareszcie miałyśmy swój lokal gdzie organizowałyśmy imprezy dla mieszkańców wsi. Po koleżance Genowefie Mikołajczyk przewodniczącą znów została Marianna Sawicka. Nasza przewodnicząca już wiele lat wcześniej odkryła w sobie talent i pasję koronkarską. Brała często udział w Wojewódzkich Przeglądach Twórczości Ludowej. Wyjeżdżała ze swoimi pracami na Jarmarki Wojewódzkie oraz Barwy Jesieni w Łęczycy. Jest bardzo cenioną twórczynią ludową. W 2012 roku z powodów zdrowotnych zrezygnowała z funkcji i od tego roku przewodniczącą naszym kole jest Jadwiga Gwardencka. Przez ostatnie lata delegacja koła bierze udział w imprezach gminnych, spotkaniach z harcerzami, Powiatowych Biesiadach Karnawałowych. Bierzemy udział w dożynkach parafialnych oraz gminno-parafialnych. Chętnie pieczemy ciasta na spotkania seniorów naszej gminy. Nasze KGW liczy obecnie 12 członkiń.