Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

GENEZA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W SKOTNIKACH


 Koło Gospodyń Wiejskich w Skotnikach zostało założone w 1965r. Inicjatorką powstania koła była instruktorka Powiatowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łęczycy. Zapisało się 15 kobiet, wybrano pierwsza Przewodniczącą którą została P. Anna Pawłowska. Koło podlegało pod działające we wsi Kółko Rolnicze i rozliczane było przez Komisję Rewizyjną tegoż kółka. Lata 60 i 70 to lata rozkwitu i bardzo prężnej działalności koła, o czym świadczy choćby fakt, iż liczba członkiń wzrosła do 70- dołączyły do nas Panie ze wsi Boczki. Organizowano zabawy taneczne, z których dochód przeznaczany był na działalność kulturalno rozrywkową dla członkiń i ich rodzin, taką jak "Dzień Kobiet", "Dzień Matki", "Dzień Dziecka", Choinka dla dzieci, w Zielone Świątki - Święto Ludowe połączone z kapelą i piknikiem w lesie. Wspomnieć należy o licznych kursach i szkoleniach, tak wtedy potrzebnych na wsi. Były to kursy głównie kulinarne - gotowania, pieczenia ciast, przerobu mięsa, robienia przetworów z warzyw i owoców. Zakupiłyśmy szatkownicę do kapusty i sokowirówkę. Organizowano spotkania z lekarzami, kosmetyczkami a nawet z zielarkami. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaowocowała szkoleniami na temat sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i kwiatów, wyjazdami na wystawy warzyw i owoców na których to miałyśmy możliwość zakupu drzewek owocowych, iglaków czy nasion i sadzonek kwiatów. W tamtych latach liczne były wycieczki turystyczne, nawet kilkudniowe wraz z członkami Kółka Rolniczego. Nie zapominałyśmy o kultywowaniu tradycji ludowych, które to zaszczepiałyśmy młodemu pokoleniu poprzez imprezy takie jak "Wieczory świętojańskie", "Ostatki" czy darcie pierza "Pirzok"( nagrany przez redaktora Polskiego Radia został potem wyemitowany na całą Polskę). Organizowałyśmy szkolenia i pokazy robienia tradycyjnych pająków ze słomy, stroików świątecznych, kwiatów z bibuły. Wspomnieć tu należy naszą koleżankę P. Genowefę Maszorek, pierwszą w gminie rękodzielniczkę ludową w dziedzinie papieroplastyki, której dzieła dzięki współpracy z Wydziałem Kultury Ludowej Łódzkiego Domu Kultury przedstawiane były na licznych wystawach wojewódzkich. W 1975r powstał pierwszy wtedy w gminie Ozorków Amatorski Zespół Śpiewaczy, występujący wraz z autentyczną kapelą ludową " Maszkowiaki" pod kierownictwem nieżyjącego już P. Władysława Pietrasika. Liczne dyplomy, puchary i statuetki świadczą o paśmie sukcesów tego zespołu. Amatorski Zespół Śpiewaczy swoimi występami uświetniał dożynki gminne, wojewódzkie a dzisiaj i powiatowe. Panie, oczywiście wszystkie członkinie KGW, brały udział w licznych festiwalach i przeglądach AZŚ, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jednym z największych sukcesów zespołu był udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, na który został wytypowany przez Łódzki Dom Kultury. W 1998r. zespół nagrodzono Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego. KGW utrzymywało ścisłą i owocną współpracę z jedynym w gminie Ośrodkiem Nowoczesnej Gospodyni działającym w Klubie Rolnika w Skotnikach pod patronatem Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Ozorkowie. W okresie żniw działał we wsi dzieciniec, gdzie nasze członkinie włączały się aktywnie z pomocą. Nie odmawiałyśmy nigdy udziału w czynach społecznych na rzecz wsi. Z pomocą wszystkich mieszkańców postawiłyśmy nowy krzyż na skrzyżowaniu dróg, przy którym odprawiono mszę świętą. Lata osiemdziesiąte to lata owocnej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Leśmierzu, trwającej do dnia dzisiejszego. Po zakończeniu działalności Klubu Rolnika, Zarząd GS Ozorków przekazał KGW cały sprzęt klubu - naczynia, meble, sprzęt agd. W pomieszczeniach po nieistniejącej już szkole, dzięki władzą gminy mogłyśmy urządzić piękną świetlicę. Mając takie zaplecze lokalowe, organizowałyśmy i organizujemy wraz z GOK Leśmierz liczne imprezy kulturalne - Dni Matki, Kobiet, Kolędy, Jubileusze zespołów. Czasy dzisiejsze wymuszają na KGW trochę inną działalność niż w latach 60, 70 czy 80. Nie rozprowadzamy już piskląt czy talonów na deficytowe towary. Dziś to działalność kulturalno-rozrywkowa, kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, udział w imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich (dożynki, festyny, majówki). Na przestrzeni tych 51 lat jako Przewodniczące należałoby wyróżnić P. Marię Soczyńską a przede wszystkim pierwszą i obecną długoletnią Przewodnicząca P. Annę Pawłowską.