Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

GENEZA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MODLNEJ


 Nasze nowe KGW w Modlnej zostało reaktywowane po długim okresie zawieszenia swojej działalności w 2013 roku, działamy więc dopiero trzy lata. Przewodniczącą naszego koła jest Anna Bartczak, v-ce Przewodniczącą Anna Sowińska, Sekretarzem Joanna Bartczak, Skarbnikiem Anna Sępińska. Nasze koło nierozłącznie współpracuje z działającym w naszej miejscowości Lokalnym Stowarzyszeniem KG „Babiniec”. Wszystkie członkinie Koła należą również do tego Stowarzyszenia, natomiast nasza Vice-Przewodnicząca jest jego Prezesem. Dzięki wielu projektom i środkom zewnętrznym pozyskanym na ich realizację, prowadzimy wspólnie bardzo ożywioną działalność kulturalną. Razem podejmujemy wiele inicjatyw lokalnych mających na celu integrację naszej wiejskiej społeczności. Organizujemy dla swoich członkiń wiele imprez kulturalnych takich jak: Dzień Kobiet, Spotkania Wielkanocne, Dzień Matki, Dożynki, Andrzejki oraz spotkania wigilijne. Czynnie uczestniczymy w życiu kulturalnym naszej gminy będąc współorganizatorkami wielu wydarzeń. Bierzemy udział w uroczystościach gminnych takich jak rocznice „Bitwy nad Bzurą”, które corocznie odbywają się w Modlnej na naszym cmentarzu parafialnym. Chętnie pomagamy przy organizacji imprez dla seniorów z terenu gminy takich jak: "Spotkania Bożonarodzeniowe lub Wielkanocne". Uroczystości dla seniorów odbywają się co półtora roku w Zespole Szkół w Modlnej. Co roku bierzemy udział w dożynkach parafialnych lub dożynkach gminno-parafialnych, jeżeli odbywają się w naszej wsi. Chętnie współpracujemy również z parafią p.w. „Bożego Ciała” w Modlnej. Pieczemy ciasta w celu zorganizowania poczęstunku dla artystów, którzy występują w naszym kościele, w ramach koncertów z cyklu „Muzyka klasyczna – nie poważna”. Ich organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu. Staramy się jak najlepiej promować naszą gminę na Powiatowych Biesiadach Karnawałowych, przygotowując regionalne potrawy. Nasze 2 koleżanki na wniosek Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych zostały uhonorowane odznaką „Order Serca Matkom Wsi”. Nasze wszystkie przedsięwzięcia mają na celu rozwój lokalnej społeczności oraz promocję naszej miejscowości.