Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY Z MODLNEJ


Powstał 19 lat temu. Instruktorem zespołu jest p. Mariusz Wolski a opiekunem grupy nauczycielka Zespołu Szkół z Modlnej Pani Hanna Stefaniak. Wcześniej zespół prowadziła P. Marzena Rybak. Pary M.Z.F biorą corocznie udział w Wojewódzkim Turnieju Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej. W ubiegłym roku reprezentowały naszą gminę na Turniejach w Ujeździe i Dmosinie.