Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

×

Błąd

JPEG datastream contains no image `//images/AKTUALNOSCI/lipiec_2019/19 NOWY q.jpg' @ error/jpeg.c/JPEGErrorHandler/322

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIArootmuzyczne oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIArootDOZYNKIrootdozynki_lesmierz_2018 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIArootPIKNIK_SIERPOW_2018 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIArootkazimierz_2018 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIArootDZIEN_MATKIrootdzien_matki_2018 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIAroot3maja2018 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIAroottajemniceczerchow oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIArootPOWITANIE_WIOSNYrootpowitanie_wiosny_2018 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów GALERIArootzapusty_2018 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

A A A

Gminny Ośrodek Kultury przyjął wyzwanie #gaszynchallenge.

Nominujemy:

- Gminną Bibliotekę Publiczną w Leśmierzu

- Szkołę Podstawową w Leśmierzu

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie

 

#GASZYNCHALLENGE

W dniu 7 marca 2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu odbyła się uroczystość Dnia Kobiet. Dla wszystkich zgromadzonych gości zagrał i zaśpiewał Bartłomiej Grzanek. Jest to wokalista, kompozytor tekstów, uczestnik programów Mam Talent orz The Voice of Poland.

Ferie dobiegły już końca. Mamy nadzieję, że pozostawią w pamięci dzieci korzystających w feryjnej oferty GOK w Leśmierzu wiele dobrych wspomnień, śmiechu , zabawy, kreatywnych i twórczych pomysłów. W każdy dzień dzieci mogły skorzystać z różnorodnej formy zajęć: