Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

W okresie jesienno – zimowym w Kołach Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej gminy odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Dużych zmian na stanowiskach przewodniczących KGW nie było. W Solcy Małej pożegnano p. Jadwigę Śnieg, a obecnie funkcję sprawuje p. Kazimiera Kaźmierczak. W Parzycach przewodniczącą po Janinie Czaplińskiej została p. Justyna Furmaniak . W Małachowicach funkcję przewodniczącej po p. Małgorzacie Kolczyńskiej pełni p. Iwona Chałupnik, natomiast w Czerchowie po Krystynie Palmowskiej, która była rekordzistką wśród przewodniczących i pracowała społecznie przez 43 lata, obecnie jest p. Justyna Karolak. Zmiana na stanowisku przewodniczącej nastąpiła również w Kole Gospodyń Wiejskich w Skotnikach, długoletnią przewodniczącą p. Annę Pawłowską zastąpiła p. Agnieszka Milczarek.

Po świętach Wielkiej Nocy a dokładnie w piątek 26 kwietnia, w Modlnej odbędzie się cykliczna impreza dla osób samotnych, niepełnosprawnych
z gminy Ozorków „Spotkanie wielkanocne”. W tym roku organizatorami będą: Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Ozorkowie, Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej, Szkoła Podstawowa
w Modlnej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu. Od 25 lat imprezy dla seniorów z terenu naszej gminy, zarówno bożonarodzeniowe jak i wielkanocne, organizowane przemiennie w trzech parafiach naszej gminy odbywają się pod patronatem Wójta Gminy Ozorków. Tegoroczne spotkanie dla seniorów rozpocznie się o godz. 1200 – mszą świętą w intencji uczestników, którą będzie celebrował Proboszcz parafii ks. Piotr Bratek. Dalsza część wielkanocnego spotkania odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Modlnej. Program artystyczny przygotowują panie z amatorskiego zespołu śpiewaczego z Maszkowic, które wystąpią przy akompaniamencie kapeli ludowej „ Swojacy”.

W miesiącu maju tradycyjnie odbędzie się wycieczka dla seniorów z naszej gminy, zorganizowana przez Komendę Hufca ZHP w Ozorkowie. Na tego typu wycieczki turystyczno-krajoznawcze osoby starsze typują Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich.