Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz@wp.pl 

A A A

folklor


Kapela Ludowa im. „Tadeusza Kubiaka”
Kapela Ludowa „Andrzeja Krajewskiego”
Kapela Ludowa „Wuja Stasia” z Tymienicy
Kapela Podwórkowa
Amatorski Zespól Śpiewaczy ze Skotnik
Amatorski Zespól Śpiewaczy z Tymienicy
Amatorski Zespól Śpiewaczy z Solcy Wielkiej
Amatorski Zespól Śpiewaczy z Sokolnik Parceli
Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny z Modlnej


muzyka


Zespół Wokalny „Pięciolinia” z Solcy Wielkiej
Orkiestra Dęta w Solcy Wielkiej
Ogniska muzyczne – nauka gry w Leśmierzu i w Solcy Wielkiej


taniec


Taniec nowoczesny Modern Jazz z elementami tańca klasycznego

Zespół Tańca Towarzyskiego w Modlnej


inf


Centrum Kształcenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu
Komputery z dostępem do sieci Internet w świetlicach środowiskowych


imp


Powitanie wiosny

Jajeczko wielkanocne dla seniorów

Dzień Matki

Festyny na powitanie i pożegnanie lata

Dożynki powiatowe, gminno-parafialne

Przegląd Artystyczny Szkół

Biesiada andrzejkowa

Mikołajki

Opłatek dla seniorów

Udział kapel, zespołów śpiewaczych, zespołów tanecznych w corocznych przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju


sw


Świetlica środowiskowa w Parzycach
Świetlica środowiskowa w Małachowicach
Świetlica środowiskowa w Sierpowie-Konary
Świetlica środowiskowa w Sokolnikach Lesie