Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

KULTYWOWANIE TRADYCJI - ZAKUP INSTRUMENTÓW


W maju 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu otrzymał zwrot środków finansowych na zakup czterech trąbek, euphonium, barytonu, puzonu i bębna marszowego w ramach projektu „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie loklanych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 6 881 zł przy całkowitym koszcie 12 090 zł.

Zakup nowych instrumentów z pewnością poprawił jakość wykonywanych utworów, co widać było m.in. podczas uroczystości kościelnych minionych Świąt Wielkiej Nocy. Otrzymaną refundację Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu planuje przeznaczyć na kolejne zadanie o które będzie ubiegać się z Unii Europejskiej, tym razem pragnie zorganizować place zabaw przy świetlicach w Konarach i Skromnicy.