Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI PRZY ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH W SKROMNICY I SIERPOWIE


W dniu 26 lipca br. Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu złożył do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,POLCENTRUM” wniosek ,,Organizacja placów zabaw dla dzieci przy świetlicach środowiskowych w Skromnicy i Sierpowie”, w którym ubiega się o częściowy zwrot kosztów ze środków Unii Europejskiej.
W sierpniu Rada Lokalnej Grupy Działania ,,POLCENTRUM” rekomendowała listę operacji wybranych do dofinansowania, w której złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „POLCENTRUM”.


W ramach PROW ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe projekty” z projektu zakupione zostaną urządzenia zabawowe typu: bujak, huśtawka pojedyncza i huśtawka ważka. Całkowity koszt planowanego zadania – 10.344,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o jakie ubiega się Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu to kwota w wysokości 6.728,00 zł. Z zakupionych już urządzeń można korzystać na terenie świetlic w Skromnicy i Sierpowie.