Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W PARZYCACH


 W dniu 12 marca br. Wójt Gminy w Ozorkowie Władysław Sobolewski podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Parzycach w Gminie Ozorków” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie loklanych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 8 091,23 zł przy całkowitym koszcie 14 684,84 zł. W ramach projektu zakupiono 10 szt. stołów świetlicowych, 20 krzeseł, biurko, szafę, regał z szafką zamykaną, regał z półkami, 2 szt. szafek zamykanych, szafkę zamykaną z jedną półką otwartą, fotel obrotowy, 2 szt. tablicy korkowej, 2 szt. wieszaka ubraniowego, aneks kuchenny, kuchnie gazowo-elektryczną, 3 szt. konwektora elektrycznego, flipchart, trampolinę, zestaw komputerowy, gry edukacyjne, karnisze.

Zakup nowego wyposażenia jest uzupełnieniem tegorocznego remontu pomieszczeń świetlicy w Parzycach i z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój kulturalno- wychowaczy uczestników zajęć świetlicowych. Na początku czerwca złożyliśmy końcowe sprawozdanie i otrzymaliśmy refundację środków finansowych.