Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŚMIERZU 23/27

W dniu 25 stycznia 2013 roku Wójt Gminy Ozorków podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 ,, Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. projektu ,, Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ objętego PROW na lata 2007-2013.. Inwestycja ta składa się z dwóch etapów rozłożonych na latach 2014 i 2015 Obejmować będzie roboty budowlane na zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz. Całkowity koszt zadania wynosi 1311353.02 w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 500 000,00 zł.