Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Od maja 2004 roku do listopada 2012 roku na ternie gminy Ozorków zaczęły powstawać filie Gminnego Ośrodka Kultury - świetlice środowiskowe. Koordynowanie, prowadzenie oraz finansowanie działalności kulturalnej powierzono naszemu ośrodkowi kultury. Obecnie mamy siedem świetlic w miejscowościach:Małachowice KoloniaParzyceSolca WielkaSkromnicaSierpów – KonaryCzerchów
Sokolniki LasDziałalność świetlic środowiskowych ma na celu integrację środowiska lokalnego oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. Jest w nich prowadzona działalność kulturalno – oświatowa i sportowa. Świetlice są miejscem spotkań zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dbamy o to, aby rozwijały one swoje zainteresowania i zdolność. Organizujemy dla dzieci warsztaty plastyczne, teatralne, promujemy sport i zajęcia fizyczne na świeżym powietrzu, podejmujemy działania rekreacyjne. Dzieci uczęszczające do naszych świetlic wyjeżdżają na wycieczki m.in. do kina, teatru, muzeów, ZOO, ogrodu botanicznego, palmiarni. Biorą również czynny udział w przygotowywaniu imprez dla dorosłych tj. : „Dzień Babci i Dziadka” , „Dzień Matki”, „Festyny Integracyjne” , „Majówki”.
W 2009 roku w świetlicy w Małachowicach i Parzycach został zrealizowany program współfinansowany z środków Unii Europejskiej, projekt zat. „Integrujmy się i cieszmy życiem”.

W 2010 w świetlicy w Małachowicach został zrealizowany projekt UE zat. „Świetlica w Małachowicach Kolonii miejscem integracji społeczności wiejskiej” .

W 2012 roku plac świetlicowy został wyposażony w urządzania rekreacyjne dla dzieci, w ramach projektu zat. „Usytuowanie miejsca rekreacyjnego w miejscowościach Skromnica i Sierpów”.